postępowania powypadkowe BHP Małopolska

Prowadzimy postępowania powypadkowe

NIE CZEKAJ I JUŻ TERAZ ZAMÓW BEZPŁATNY AUDYT

przycisk zamknij

  Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Doradztwa i Zarządzania sp. Z o.o., ul. Barska 69/77, 30-307 Kraków. Administrator będzie korzystał z Państwa danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, przygotowania ewentualnej oferty, realizacji zamówienia usługi – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b, f RODO. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w naszej Polityce Prywatności.

  Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przeze mnie adres e-mail, informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Administratora – Instytut Doradztwa i Zarządzania sp. z o.o., ul. Barska 69/77, 30-307 Kraków.

  Czym jest wypadek przy pracy?

  Artykuł 3 ustęp 1 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1205 ze zm.) definiuje wypadek przy pracy jako nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia
  • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

   

  Kto odpowiada za postępowanie powypadkowe?

  • Na każdym pracodawcy, w związku z zaistniałym wypadkiem, ciąży obowiązek ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku. Sposób przeprowadzenia postępowania powypadkowego regulują zawarte w rozdziale VII
  • Kodeksu pracy przepisy artykułów: 234, 236, 237, 2371 oraz przepisy wydanego na podstawie delegacji ustawowej Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. nr 105 poz. 870).

   

  Pracodawca:

  • zapewnia udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
  • podejmuje działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie
  • zabezpiecza miejsce wypadku
  • w razie konieczności zawiadamia o wypadku stosowne organy
  • powołuje zespół powypadkowy
  • prowadzi rejestr wypadków
  • sporządza statystyczną kartę wypadku przy pracy i przekazuje ją, w formie pisemnej, do urzędu statystycznego

   

  Kiedy?

  • Niezbędne działania pracodawca podejmuje niezwłocznie po podjęciu informacji o zaistniałym wypadku.
  • Zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy nie później niż w terminie 14 dni od uzyskania zawiadomienia o wypadku.
  • Część I statystycznej karty sporządza się nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego. Część II – do 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego

   

  Co oferujemy?

  Pomagamy w przeprowadzeniu postępowania powypadkowego:

  • wspieramy w procesie wyjaśniania okoliczności wypadku
  • uczestniczymy w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji powypadkowej
  • pilnujemy wymaganych prawem terminów

  Zapoznaj sie z cennikiem

  • Usługa

  • Udział w pracach zespołu powypadkowego

   od 500 zł

  ZOBACZ CO MÓWIĄ O NAS PARTNERZY

  strzałka w lewo
  ocena 5 gwiazdek

  „Współpraca w zakresie BHP układa się zgodnie z łączącą nas umową - usługi świadczone są profesjonalnie i terminowo''

  Stanisław Leski, Prezes Zarządu Gas Trading Podkarpacie Sp. z o.o.

  10.10.2021

  ocena 5 gwiazdek

  „Kompleksowe, profesjonalne i szybkie wdrożenie procedur BHP. Usługi wykonywane są rzetelnie i z dużym zaangażowaniem.”

  Iwona Łabędź-Strama, Prezes Zarządu DIESEL-SERVICE Sp. z o.o. Sp. k.

  21.10.2021

  ocena 5 gwiazdek

  „Firma na bardzo wysokim poziomie, dobre podejście do klienta, szybka pomoc, wysoka kultura osobista oraz podejście do klienta sprawiają, że współpraca jest bardzo owocna”

  Katarzyna Siemek, VALOR CNC+

  28.11.2021

  ocena 5 gwiazdek

  „BHP Małopolska to solidny i profesjonalny partner w zakresie obsługi BHP naszej fundacji”

  Anna Orzechowska, Prezes Fundacji Centrum Rehabilitacji Znowu w Biegu

  7.12.2021

  strzałka w prawo

  NASI KLIENCI

  strzałka w lewo
  Znowu w biegu
  Diesel Service
  Gas Trading Podkarpacie
  Shape
  Valor CNC+
  Valor
  Fundacja Małopolskie Centrum Hipoterapii
  Constant Improvement
  IOD solutions
  strzałka w prawo

  Masz pytania lub chcesz wykonać bezpłatny audyt?

  Specjalista BHP