ADR a BHP

ADR a BHP

ADR a BHP

28 kwietnia 2023 | Agnieszka Baran

ADR – definicja

 
ADR jest skrótem oznaczającym międzynarodową konwencję, która dotyczy drogowego przewozu towarów oraz ładunków niebezpiecznych. Reguluje ona zasady bezpiecznego przewozu towarów, które mogą okazać się szkodliwe dla ludzi i środowiska naturalnego.
 
 
ZOBACZ TAKŻE: Praca w przestrzeniach zamkniętych
 
 

Klasyfikacja materiałów niebezpiecznych

 
W skład konwencji wchodzi treść oraz załącznik A i B. Zgodnie z załącznikiem A substancje niebezpieczne dzieli się na następujące klasy zagrożeń:
 
klasa 1 – materiały wybuchowe,

klasa 2 – gazy,

klasa 3 – materiały ciekłe zapalne,

klasa 4.1 – materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone,

klasa 4.2 – materiały samozapalne,

klasa 4.3 – materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne,

klasa 5.1 – materiały utleniające,

klasa 5.2 – nadtlenki organiczne,

klasa 6.1 – materiały trujące,

klasa 6.2 – materiały zakaźne,

klasa 7 – materiały promieniotwórcze,

klasa 8 – materiały żrące,

klasa 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne.
 
W załączniku B możemy znaleźć m.in. informacje dotyczące norm oraz wymogów, jakie powinna spełniać konstrukcja pojazdu, którym będą transportowane materiały niebezpieczne, a także kompetencje przewoźników i kierowców.
 
 
ZOBACZ TAKŻE: Bezpieczna praca na rusztowaniach
 
 

Kto może przewozić materiały niebezpieczne

 
Aby zajmować się transportem towarów niebezpiecznych, kierowca musi spełniać następujące wymagania:

– mieć ukończone 21 lat,

– posiadać prawo jazdy kategorii B lub C,

– posiadać ważne zaświadczenie ADR.

 

Zaświadczenia ADR wydawane są kierowcom, którzy ukończą kurs zorganizowany przez firmę mającą odpowiednie uprawnienia do ich przeprowadzania i zdadzą egzamin potwierdzający zdobycie wymaganej wiedzy z zakresu transportu towarów niebezpiecznych. Zaświadczenie ADR jest ważne przez 5 lat.
 
 

Zagrożenia związane z ADR

 
Najważniejsze jest to, by osoby zajmujące się transportem materiałów niebezpiecznych były świadome wiążących z nim zagrożeń. Umowa ADR nakłada obowiązek umieszczania na opakowaniach odpowiednich naklejek i piktogramów. Informują one o klasie towaru oraz o rodzaju niebezpieczeństwa. Należy również zapoznać pracowników z kartą charakterystyki transportowanego produktu.
 
 

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat ADR? Skontaktuj się z Zespołem BHP Małopolska, który udzieli Ci odpowiednich informacji.
 
Bądź na bieżąco i odwiedź naszego Facebooka – BHPMalopolska
 
 

Masz pytania lub chcesz wykonać bezpłatny audyt?

Specjalista BHP