Praca w przestrzeniach zamkniętych

Praca w przestrzeniach zamkniętych

Praca w przestrzeniach zamkniętych

24 marca 2023 | Agnieszka Baran

Zagrożenia związane z pracą w przestrzeniach zamkniętych

 
Praca w przestrzeni zamkniętej ze względu na swą specyfikę stwarza wiele poważnych zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników, takich  jak:

– upadek z wysokości,

– wysoka temperatura,

– mała zawartość tlenu (omdlenie, uduszenie),

– obecność dwutlenku węgla, siarkowodoru i metanu,

– występowanie atmosfery wybuchowej,

– ryzyko utonięcia,

– zasypanie sypkim materiałem.

 

Z tego powodu pracownicy przed przystąpieniem do wykonywania pracy powinni zostać odpowiednio przeszkoleni i zapoznani z ryzykiem występującym na danym stanowisku.

 
 
ZOBACZ TAKŻE: Bezpieczna praca na rusztowaniach
 
 

Przestrzeń zamknięta

 
Przestrzeń zamknięta definiowana jest jako przestrzeń, która z uwagi na swoją zamkniętą strukturę nie nadaje się do tego, by ciągle przebywali tam ludzie. Charakteryzuje się ona niewystarczającą wentylacją naturalną oraz ograniczonymi otworami wejściowymi i wyjściowymi, co dodatkowo utrudnia ewakuację w sytuacji zagrożenia życia.

 

Do prac w przestrzeniach zamkniętych zaliczamy prace w miejscach takich jak:

– studzienki kanalizacyjne,

– studnie,

– szamba,

– kanały,

– zbiorniki,

– silosy na materiały sypkie,

– doły,

– zapory,

– piwnice,

– komory.

 
 
ZOBACZ TAKŻE: Jak prawidłowo zakładać szelki bezpieczeństwa
 
 

Praca w przestrzeni zamkniętej – wymagania

 
Przed dopuszczeniem pracownika do pracy w przestrzeni zamkniętej należy zbadać warunki, jakie w niej panują i upewnić się, że nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia dla życia. W tym celu należy dokonać pomiaru atmosfery, która znajduje się w jej wnętrzu. Badaniu podlegają takie parametry jak zawartość tlenu w atmosferze, stężenie gazów palnych oraz obecność substancji toksycznych. Pomiaru może dokonać jedynie odpowiednio wykwalifikowana osoba posiadająca kalibrowany sprzęt pomiarowy. Pracownik wykonujący prace w przestrzeni zamkniętej musi być asekurowany przez co najmniej jedną osobę, a w przypadku pracy w studzienkach kanalizacyjnych przez co najmniej dwie osoby. Osoby asekurujące muszą znajdować się na powierzchni. Należy zapewnić również właściwe oświetlenie stanowiska pracy.

Pracownik musi być także wyposażony we właściwe dla danej pracy środki ochrony indywidualnej. Będziemy zaliczać do nich:

– hełm ochronny,

– odzież roboczą,

– szelki bezpieczeństwa wyposażone w linkę asekuracyjną, której drugi koniec zostanie przytwierdzony na zewnątrz przestrzeni zamkniętej do stałego elementy konstrukcji,

– sprzęt chroniący układ oddechowy dostosowany do warunków panującej w przestrzeni zamkniętej atmosfery.

 
 
Masz wątpliwości związane z pracą w przestrzeni zamkniętej? Zespół BHP Małopolska chętnie podzieli się swoim doświadczeniem.
 
 

Bądź na bieżąco i odwiedź naszego Facebooka – BHPMalopolska
 
 

Masz pytania lub chcesz wykonać bezpłatny audyt?

Specjalista BHP