Przegląd gaśnicy

Przegląd gaśnicy

Przegląd gaśnicy

29 listopada 2022 | Agnieszka Baran

Dlaczego przegląd gaśnicy jest konieczny

 
Sprawna gaśnica jest kluczowym elementem zapewniającym bezpieczeństwo pożarowe. Dlatego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Z 2010 r. Nr 109 poz 719) co najmniej raz w roku należy przeprowadzać przegląd techniczny oraz wykonać czynności konserwacyjne gaśnic. W przypadku gaśnic wodnych, z wodnym środkiem gaśniczym, pianowych oraz proszkowych typu Z raz na 5 lat wymagane jest przeprowadzenie konserwacji rozszerzonej, remontu i ich ponownego napełnienia (z uwagi na fakt, że z upływem czasu środki gaśnicze tracą swoje właściwości). Gaśnice śniegowe podlegają badaniom wytrzymałościowym zbiornika (UDT), które wykonuje się co 10 lat.
 
 
ZOBACZ TAKŻE: Szkolenia BHP – co warto wiedzieć
 
 

Jak powinien wyglądać przegląd gaśnicy?

 
Wykwalifikowana osoba dokonująca przeglądu ocenia ogólny stan techniczny gaśnicy. Sprawdza plomby, węże, ilość środka gaśniczego lub stan proszku oraz czytelność wszystkich wymaganych napisów, które musza znajdować się na gaśnicy i ich zgodność z przepisami. Na tej podstawie wystawia protokół zgodny z polskimi przepisami.

Konserwacje gaśnicy przeprowadza się zgodnie z normą PN-EN 3-7.
 
Dzieli się je na
– konserwację podstawową oraz
– konserwację rozszerzoną.
 
 
ZOBACZ TAKŻE: Wartość dopuszczalna drgań została przekroczona – co robić?
 
 
Konserwacja podstawowa ma na celu utrzymanie gaśnicy w dobrym stanie technicznym. Kontroli podlega m.in. zabezpieczenie przed niezamierzonym uruchomieniem i wskaźnik uruchomienia, wskaźnik ciśnienia, stan zewnętrzny, stan węża i dyszy oraz zbiornika z czynnikiem napędowym, a także środek gaśniczy znajdujący się wewnątrz. Po przeprowadzonej kontroli dla każdej gaśnicy sporządzany jest protokół, w którym umieszcza się stwierdzenie, czy gaśnica jest sprawna lub niesprawna.
 
Konserwacja rozszerzona i ponowne napełnienie obejmują sprawdzenie ciśnieniomierza, próbę rozładowania, sprawdzenie środka gaśniczego, głowicy, zaworów, zbiornika, połączeń gwintowych oraz etykiety, a na koniec ponowne zmontowanie gaśnicy.
Należy pamiętać o tym, że niedopuszczalne jest naprawianie zbiornika gaśnicy oraz zaworów bezpieczeństwa.
 
Chcesz dowiedzieć się czegoś więcej? Zapraszamy do kontaktu z Zespołem BHP Małopolska.
 
 
Bądź na bieżąco i odwiedź naszego Facebooka – BHPMalopolska

Masz pytania lub chcesz wykonać bezpłatny audyt?

Specjalista BHP