Szkolenia BHP – co warto wiedzieć

Szkolenia BHP – co warto wiedzieć

Szkolenia BHP – co warto wiedzieć

10 listopada 2022 | Agnieszka Baran

Szkolenia BHP

 
Szkolenia BHP wstępne i okresowe mają za zadanie chronić zdrowie pracowników. Są one obowiązkowe i odbywają się na koszt pracodawcy, który również musi przejść takie szkolenie. Organizuje się je w czasie pracy pracownika. Zgodnie z przepisami nie wolno dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.
 
 
ZOBACZ TAKŻE: Wartość dopuszczalna drgań została przekroczona – co robić?
 
 

Szkolenie wstępne

 
Nowi pracownicy, którzy zostali zatrudnieni, zanim przystąpią do pracy, muszą przejść szkolenie wstępne (instruktaż ogólny i stanowiskowy) odbywające się w zrozumiałym dla nich języku. Instruktaż ogólny, który trwa 3 godziny lekcyjne, może być prowadzony przez pracodawcę, pracownika wyznaczonego przez pracodawcę lub firmę zewnętrzną taką jak BHP Małopolska w formie stacjonarnej lub online (za wyjątkiem stanowisk robotniczych). Instruktaż stanowiskowy, który trwa 8 godzin lekcyjnych (w przypadku pracowników administracyjno-biurowych można skrócić go do 2 godzin) na stanowisku pracy pracownika przeprowadza jego kierownik. Szkolenie wstępne należy przeprowadzić w dniu, kiedy nowo zatrudniony pracownik przystępuje do pracy, czyli pierwszego dnia. Podsumowując, szkolenie wstępne trwa 5 godzin lekcyjnych albo do 11 godzin lekcyjnych – w takim przypadku obejmuje pierwsze dwa dni pracy. Po jego zakończeniu pracownik otrzymuje kartę szkolenia wstępnego, którą musi własnoręcznie podpisać. W przypadku osób kierujących pracownikami szkolenie wstępne jest ważne 6 miesięcy, a pozostałych pracowników 12 miesięcy.
 
 
ZOBACZ TAKŻE: Strefy zagrożenia wybuchem
 
 

Szkolenie okresowe

 
Szkolenie okresowe ma na celu aktualizację wiedzy i należy przeprowadzić je w ciągu 6 miesięcy w przypadku osób kierujących pracownikami i w ciągu roku w przypadku pozostałych pracowników od daty ich zatrudnienia. Prowadzący musi posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie. Może ono dobywać się stacjonarnie lub online (poza stanowiskami robotniczymi) w języku zrozumiałym dla pracowników. Po ukończeniu szkolenia przeprowadzany jest egzamin sprawdzający wiedzę pracownika, a następnie po uzyskaniu pozytywnego wyniku wydawane są zaświadczenia, które zawierają jego imię, nazwisko, datę urodzenia, nazwę i cel szkolenia oraz ramowy program szkolenia. Szkolenie okresowe jest ważne 1 rok w przypadku pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, którzy wykonują prace szczególnie niebezpieczne i 3 lata w przypadku pozostałych osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Ważność szkolenia okresowego osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych oraz takich jak nauczyciele i pracownicy ochrony zdrowia wynosi 5 lat. Tak samo jest w przypadku osób pracujących na stanowiskach kierowniczych i pracodawców.
 
Masz jakieś pytania? Skontaktuj się z Zespołem BHP Małopolska.
 
 

Bądź na bieżąco i odwiedź naszego Facebooka – BHPMalopolska

Masz pytania lub chcesz wykonać bezpłatny audyt?

Specjalista BHP