Szkolenie BHP – co ile lat wykonywać?

Szkolenie BHP – co ile lat wykonywać?

Szkolenie BHP – co ile lat wykonywać?

5 maja 2022 | Tomasz Mastalski

Co ile lat szkolenie BHP?

 

Szkolenie BHP jest niezwykle ważne z perspektywy pracodawcy, ale przede wszystkim pracownika. Na to, co ile lat szkolenie BHP się odbywa, wpływa przede wszystkim rodzaj wykonywanej pracy. Stąd ogromna rozbieżność i część zatrudnionych musi przechodzić je co roku a część tylko raz w ciągu całego okresu zatrudnienia. 

Pierwszy dzień pracownika

 

 

Szkolenia BHP dzielą się na wstępne i okresowe. Wstępne dotyczą nowo zatrudnionych pracowników, dlatego pierwszy dzień w nowej pracy powinien być skoncentrowany na instruktażu ogólnym i stanowiskowym. Szkolenie wstępne BHP to przede wszystkim poznanie możliwych i ewentualnych zagrożeń na zajmowanym stanowisku pracy. Szkolenie wstępne powinno obejmować również zapoznanie się z regulaminem pracy, instrukcjami BHP oraz oceną ryzyka zawodowego.

Co ile lat szkolenie BHP tego rodzaju musi przejść pracownik? Co do zasady, ważność szkolenia wstępnego BHP to rok od dnia zatrudnienia, wyjątkiem są osoby kierujące pracownikami które do pierwszego szkolenia okresowego mają tylko 6 miesięcy od dnia zatrudnienia. Jeżeli pracownik zmienia swoje stanowisko w obrębie tej samej firmy, powinien przejść ponownie instruktarz stanowiskowy na nowym stanowisku pracy. To, jak długo trwa tego rodzaju szkolenie BHP, zależy od zajmowanego stanowiska. Zdarza się więc, że w niektórych przypadkach wstępne szkolenie BHP trwa nawet kilka dni lub nawet miesięcy.

 

ZOBACZ TAKŻE:  Kto może prowadzić szkolenie okresowe w zakresie BHP?

 

 

Co ile lat szkolenie BHP? Aktualizacja wiedzy z zakresu BHP

 

Szkolenie wstępne BHP to początek przygody z poznaniem bezpiecznego funkcjonowania w firmie. Kolejny rodzaj obowiązkowego szkolenia ma przede wszystkim aktualizować wiedzę swoich pracowników, dlatego obok wstępnych, wyróżniamy również te okresowe. Odpowiedź na pytanie, co ile lat szkolenie BHP powinno się wykonywać, znajduje się w rodzaju wykonywanej pracy.

Najwięcej na szkoleniach w swojej zawodowej karierze spędzą pracownicy zajmujący stanowiska robotnicze, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne. Tam, gdzie jest duże zagrożenia dla zdrowia i zagrożenia wypadkowe, szkolenie BHP musi zostać powtarzane co 12 miesięcy. Szkolenia okresowe dla robotników, którzy wykonują bardziej bezpieczną pracę, muszą być odnawiane nie rzadziej niż raz na 3 lata. W obu przypadkach czas szkolenia to 8 godzin lekcyjnych (8x45min).

 

ZOBACZ TAKŻE: Szkolenie BHP przed zawarciem umowy

 

 

Co ile lat szkolenie BHP? Poszczególne zawody

 

Znacznie dłużej, od szkoleń BHP odpoczną pracodawcy oraz osoby kierujący pracownikami.  Zgodnie z prawem, pracodawcy i kierownicy muszą przejść szkolenie co 5 lat. Ten okres obowiązuje również w przypadku technologów, pracowników inżynieryjno-technicznych, organizatorów produkcji, projektantów, konstruktorów maszyn i urządzeń. Czas szkolenia to 16 godzin lekcyjnych (16x45min).

Szkolenie pracowników służby BHP i osoby wykonujące zadania służby BHP. Tutaj również obowiązuje maksymalny okres 5 lat, który dzieli szkolenia. To trwa 32 godziny lekcyjne, z czego cztery to ćwiczenia. Co pięć lat szkolenie BHP muszą powtórzyć również pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe lub szkodliwe dla zdrowia oraz ci, których praca jest związana z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Co ile lat szkolenie BHP dla pracowników administracyjno biurowych? Tutaj prawo przewiduje, że musi odbyć się w ciągu 12 miesięcy od daty zatrudnienia oraz być odnawiane co 6 lat. Warto pamiętać, że w przypadku pracowników wykonujących pracę określaną jako maksymalne trzeci stopień ryzyka, nie muszą przechodzić okresowych szkoleń BHP. Dotyczy to między innymi pośrednictwa turystycznego, czy nieruchomości.

 

Bądź na bieżąco i odwiedź naszego Facebooka – BHPMalopolska

Masz pytania lub chcesz wykonać bezpłatny audyt?

Specjalista BHP