Szkolenie BHP przed zawarciem umowy

Szkolenie BHP przed zawarciem umowy

Szkolenie BHP przed zawarciem umowy

11 maja 2022 | Tomasz Mastalski

Szkolenie BHP przed zawarciem umowy. Czy to możliwe?

Czy szkolenie BHP przed zawarciem umowy o pracę jest możliwe? Wątpliwości rozwiewają przepisy kodeksu pracy. Te jasno stwierdzają, że taki instruktaż powinien odbywać się zawsze w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Dlatego właśnie ono jest niemożliwe.

 

Szkolenie przed zawarciem umowy a kodeks pracy

Każdy pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy. Jak czytamy w art. 237 [3] §3 kodeksu pracy, czas poświęcony na szkolenia wliczany jest do czasu pracy pracownika.

To oznacza, że szkolenie BHP przed zawarciem umowy o pracę jest niemożliwe, bo zatrudniana osoba nie ma statusu pracowniczego. Ten sam artykuł kodeksu pracy zakłada, że pracodawcy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, jeżeli ten nie ma dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.

 

ZOBACZ TAKŻE: SZKOLENIE BHP – co ile lat wykonywać?

 

O czym pamiętać?

Warto sobie uświadomić, że szkolenie BHP nie powinno odbywać się w niedzielę, dni wolne od pracy lub poza jej godzinami. W tym ostatnim przypadku odbywanie szkolenia poza normalnymi godzinami pracy jest traktowane jako praca w godzinach nadliczbowych. Za takie szkolenie BHP pracownik ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia lub powinien mu zostać udzielony czas wolny na zasadach, zgodnie z zasadami kodeksu pracy.

Od powyższej reguły są jednak wyjątki. Dotyczy to przede wszystkim tych zakładów pracy, dla których niedziela jest normalnym dniem roboczym pracownika. Tak jest na przykład podczas pracy w ruchu ciągłym. W takim przypadku pracodawca ma prawo skierować na szkolenie BHP w niedzielę.

Wracając do pytania, czy szkolenie BHP przed zawarciem umowy jest możliwe, warto jeszcze pamiętać, że szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w sytuacji, gdy podejmuje on pracę na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy. Przykładem takiego działania może być przedłużenie kończącej się umowy pracownika.

 

ZOBACZ TAKŻE: BHP a praca zdalna. O czym należy pamiętać?

Bądź na bieżąco i odwiedź naszego Facebooka – BHPMalopolska

Masz pytania lub chcesz wykonać bezpłatny audyt?

Specjalista BHP