Jak zostać inspektorem BHP? Ścieżka kariery w BHP

Jak zostać inspektorem BHP? Ścieżka kariery w BHP

Jak zostać inspektorem BHP? Ścieżka kariery w BHP

13 czerwca 2022 | Tomasz Mastalski

Jak zostać inspektorem BHP? Ścieżka kariery w BHP

 

 

Inspektorem BHP może zostać osoba, która zdobyła niezbędne kwalifikacje oraz wykształcenie. Pierwszym krokiem powinno być zatem ukończenie szkoły policealnej, studiów inżynierskich, magisterskich lub podyplomowych. Co dokładnie należy zrobić i jak zostać inspektorem BHP? Jak wygląda ścieżka rozwoju kariery w zawodzie BHP?

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa I higieny pracy pracownicy zatrudnieni w służbie BHP mogą pracować na stanowisku inspektora, starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty oraz głównego specjalisty.

 

 

Inspektor BHP

 

 

Inspektor BHP to osoba, która musi znać podstawowe zagadnienia z dziedziny prawa oraz przepisy związane bezpieczeństwem i higieną pracy. Taką wiedzę można zdobyć w szkołach kształcących w zawodzie technik BHP. Inspektor BHP zajmuje się wdrażaniem oraz kontrolą przestrzegania przepisów w każdej firmie zatrudniającej pracowników.

Inną drogą rozwoju zawodowego, która stwarza większe możliwości, jest ukończenie studiów z dziedziny BHP lub studiów podyplomowych.
 

 

Starszy inspektor BHP

 

 

Starszy inspektor do spraw BHP powinien umieć przewidywać możliwości wystąpienia niepożądanych sytuacji i skutecznie im zapobiegać. Dlatego osoba, która chce aplikować na to stanowisko, musi wcześniej zdobyć wykształcenie wyższe. Innym sposobem, by zostać starszym inspektorem BHP jest zdobycie zawodu technika bezpieczeństwa i higieny pracy oraz co najmniej trzyletniego stażu zawodowego.

 

 

ZOBACZ TAKŻE: SZKOLENIE BHP – co ile lat wykonywać?

 

 

Specjalista BHP

 

 

Z kolei specjalista ds. BHP zajmuje się zagadnieniami ochrony pracy i sprawdza, czy firmy działają zgodnie z zasadami BHP. Może on również prowadzić działalność edukacyjną i uczyć pracowników zagadnień z tej dziedziny. Aby rozpocząć pracę jako specjalista ds. BHP konieczne jest posiadanie wykształcenia wyższego o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy” lub ukończenie studiów podyplomowych w tym zakresie, a także przepracowanie co najmniej 1 roku w służbie BHP.

 

 

Starszy specjalista BHP

 

 

Starszy specjalista ds. BHP również musi posiadać wykształcenie wyższe o kierunku albo specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub ukończone studia podyplomowe w tym zakresie. Dodatkowo wymagane jest, by taka osoba posiadała co najmniej 3-letni staż pracy w służbie BHP.

 

 

ZOBACZ TAKŻE: Szkolenie BHP przed zawarciem umowy

 

 

Główny Specjalista BHP

 

 

Główny Specjalista ds. BHP jest osobą, która posiada wykształcenie wyższe o specjalności „bezpieczeństwo i higiena pracy” lub ukończyła studia podyplomowe w tym zakresie. Jednocześnie jej staż pracy w służbie BHP nie może byc krótszy niż 5 lat.

Warto zaznaczyć, że zdecydowanie większe możliwości rozwoju zawodowego posiada osoba, która ukończyła studia wyższe w zakresie BHP. Może ona m.in. kierować wieloosobową komórką organizacyjną ds. BHP oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

 

Bądź na bieżąco i odwiedź naszego Facebooka – BHPMalopolska

Masz pytania lub chcesz wykonać bezpłatny audyt?

Specjalista BHP