Ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej

Ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej

Ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej

1 września 2022 | Agnieszka Baran

Ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej – obowiązki pracodawcy

 
Jak wiadomo obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi obuwia i odzieży roboczej. Czy na tym kończy się jego odpowiedzialność w tym zakresie? Otóż nie. Kodeks pracy jasno określa, że koniecznej jest także zapewnienie, by użytkowana przez pracownika odzież robocza posiadała właściwości ochronne oraz użytkowe poprzez jej pranie, odpylanie, odkażanie, konserwację, a także naprawę. Jeżeli pracodawca nie jest w stanie samodzielnie wypełnić tego obowiązku, może zlecić pracownikowi samodzielne pranie i czyszczenie odzieży roboczej, ale w takiej sytuacji jest on zobowiązany wypłacić pracownikowi ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej.
 
 
ZOBACZ TAKŻE: Czy inspektor pracy musi ujawnić swoją obecność podczas prowadzenia kontroli?
 
 

Ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej. Kiedy przysługuje?

 
W przypadku, kiedy pracodawca nie jest w stanie zapewnić prania odzieży roboczej, może zlecić wykonywanie tego obowiązku pracownikowi, który wyrazi na to zgodę. Wówczas pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości poniesionych kosztów. Kwoty te powinny być realne oraz uwzględniać nakład pracy przeznaczony na ten cel, a także aktualne ceny wody, środków piorących, energii itp. Sposób w jaki dokumentuje się wypłatę ekwiwalentu określa rozporządzenie MRPiPS z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej.
 
 

Wysokość ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży roboczej

 
Raz ustalona wysokość ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży roboczej może być zmodyfikowana w dowolnym momencie. Niezbędne w tym celu jest wcześniejsze przeprowadzenie konsultacji z pracownikami. Następnie zmiany powinny zostać zapisane w przepisach wewnątrzzakładowych takich jak regulamin pracy i przekazane pracownikom do wiadomości. Wypłacana kwota nie może być niższa niż koszty, które ponosi pracownik.
 
 
ZOBACZ TAKŻE: Jak zostać inspektorem BHP? Ścieżka kariery w BHP
 
 

Zmniejszenie wysokości ekwiwalentu za pranie i konserwację odzieży roboczej

 
Co w przypadku, jeżeli pracodawca w ramach oszczędności postanowi zmniejszyć wypłacany pracownikom ekwiwalent? Działanie takie byłoby uzasadnione, gdyby rynkowa cena mediów takich jak woda i energia zmniejszyła się. W obecnej sytuacji obserwuje się odwrotny trend, z tego powodu działanie takie zwróci uwagę urzędników skarbowych podczas kontroli, a różnica kwoty wypłacanej wcześniej i po obniżce zostanie potraktowana jako część wynagrodzenia pracownika i odpowiednio oskładkowana.

Masz wątpliwości lub chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z zespołem BHP Małopolska, który udzieli wyczerpujących odpowiedzi na Twoje pytania.

 
 
Bądź na bieżąco i odwiedź naszego Facebooka – BHPMalopolska

Masz pytania lub chcesz wykonać bezpłatny audyt?

Specjalista BHP