Kto może zmieniać lampy i gniazdka w zakładzie pracy?

Kto może zmieniać lampy i gniazdka w zakładzie pracy?

Kto może zmieniać lampy i gniazdka w zakładzie pracy?

16 września 2022 | Agnieszka Baran

Zmiana lamp i gniazdek

 
Wiele osób uważa, że wymiana lamp i gniazdek elektrycznych na terenie zakładu pracy jest rzeczą błahą i właściwie każdy konserwator powinien bez problemu to wykonać. Czy istnieją wymagane uprawnienia, jakie powinien posiadać pracownik? Odpowiedzi na to pytanie można szukać w rozporządzeniu MGPiPS z 28.04.2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.
 
 

Zmiana lamp i gniazdek – wymagane uprawnienia

 
Pracownik, którego obowiązkiem będzie między innymi zmiana lamp i gniazdek elektrycznych powinien mieć uprawnienia do eksploatacji w grupie 1. Co kryje się pod tym hasłem?

Grupa 1 to urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne, które wytwarzają, przetwarzają, przesyłają i zużywają energię elektryczną. Lampy i gniazdka elektryczne zaliczają się do urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu nie wyższym niż 1 kV.
 
 
ZOBACZ TAKŻE: Ekwiwalent za pranie i konserwację odzieży roboczej
 
 
Zgodnie z rozporządzeniem, jedynie pracownik, który spełnia wymagania kwalifikacyjne dla eksploatacji i dozoru, może zmieniać lampy i gniazdka elektryczne w zakładzie pracy.
Do eksploatacji zalicza się obsługę, konserwację, remonty, montaż oraz wykonywanie czynności kontrolno-pomiarowych. Przez dozór rozumie się kierowanie czynnościami osób, które wykonują prace związane z obsługą, konserwacją, remontami, montażem, kontrolą, pomiarem oraz nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji, a także sieci.
 
 

Jak sprawdzić kwalifikacje pracownika?

 
W celu sprawdzenia kwalifikacji posiadanych przez pracowników, którzy zajmują się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci pracodawca zatrudniający te osoby lub sami zainteresowani składają wniosek do komisji kwalifikacyjnej, by przeprowadziła właściwą kontrolę.
 
 
ZOBACZ TAKŻE: Kto może prowadzić szkolenie okresowe w zakresie BHP?
 
 
Podsumowując, pracownik, który ma za zadanie zmieniać lampy i gniazdka elektryczne powinien posiadać co najmniej uprawnienia do eksploatacji w zakresie obsługi, konserwacji i remontów w grupie 1. Mile widziane są dodatkowo uprawnienia w zakresie aparatury kontrolno-pomiarowej, a także urządzeń i instalacji automatycznej regulacji oraz sterowania i zabezpieczania urządzeń i instalacji, które wymieniono w grupie 1.
Masz pytania związane z artykułem lub podobną tematyką? Zespół BHP Małopolska chętnie udzieli rzeczowych odpowiedzi i rozwieje wszelkie wątpliwości.
 
 
Bądź na bieżąco i odwiedź naszego Facebooka – BHPMalopolska

Masz pytania lub chcesz wykonać bezpłatny audyt?

Specjalista BHP