Czy inspektor pracy musi ujawnić swoją obecność podczas prowadzenia kontroli?

Czy inspektor pracy musi ujawnić swoją obecność podczas prowadzenia kontroli?

Czy inspektor pracy musi ujawnić swoją obecność podczas prowadzenia kontroli?

18 sierpnia 2022 | Agnieszka Baran

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy

 
Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy spędza sen z powiek wielu pracodawców. Często wątpliwości budzi termin pojawienia się inspektora i to, czy zostaniemy uprzedzeni o kontroli. Czy inspektor pracy musi ujawnić swoją obecność podczas prowadzenia kontroli?
 
 

Kontrola PIP – rodzaje

 
Państwowa Inspekcja Pracy może przeprowadzić dwa rodzaje kontroli – zapowiedzianą oraz niezapowiedzianą. Niezapowiedziana kontrola PIP wykonywana jest w trybie możliwie natychmiastowym, który reguluje ustawa z dnia 13.04.2007 r. o państwowej inspekcji pracy. W obu przypadkach pracownik Państwowej Inspekcji Pracy przed rozpoczęciem kontroli  ma obowiązek okazać legitymację służbową w celu potwierdzenia swojej tożsamości, a także uprawnienia inspektora pracy albo inne upoważniające go do przeprowadzenia kontroli.
 
 
ZOBACZ TAKŻE:  Kto może prowadzić szkolenie okresowe w zakresie BHP?
 
 

Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – wymogi

 
Wynika stąd, że inspektor pracy nie posiada uprawnień, które upoważniałyby go do prowadzenia czynności kontrolnych bez wcześniejszego ujawnienia swojej obecności. To z kolei powoduje, że wszystkie czynności związane z kontrolą, które inspektor pracy dokonał przed pokazaniem swojej legitymacji służbowej, są nieważne. Zgodnie z ustawą z dnia 13.04.2007 r. o państwowej inspekcji pracy w protokole kontroli należy umieścić datę od dnia okazania legitymacji.
 
 
ZOBACZ TAKŻE: Szkolenie BHP przed zawarciem umowy
 
 

Co zrobić jeżeli kontrola została przeprowadzona wadliwie?

 
Fakt przeprowadzenia kontroli przez inspektora pracy w sposób wadliwy powinien zostać zgłoszony przez podmiot kontrolowany w formie zastrzeżenia do protokołu kontroli oraz bezpośrednio do okręgowego inspektora pracy.

Spodziewasz się kontroli Państwowej Inspekcji Pracy i nie masz pewności, czy firma jest właściwie przygotowana? Zespół BHP Małopolska zapewni Ci profesjonalne wsparcie i doradztwo.
 
 

Bądź na bieżąco i odwiedź naszego Facebooka – BHPMalopolska

 

Masz pytania lub chcesz wykonać bezpłatny audyt?

Specjalista BHP