Kto może prowadzić szkolenie okresowe w zakresie BHP?

Kto może prowadzić szkolenie okresowe w zakresie BHP?

Kto może prowadzić szkolenie okresowe w zakresie BHP?

26 lipca 2022 | Tomasz Mastalski

Kto może prowadzić szkolenie okresowe w zakresie BHP?

 

Często zadawane jest pytanie, jakie kwalifikacje powinna mieć osoba, która może prowadzić szkolenie okresowe w zakresie BHP. Czy prowadzący powinien zdobyć tytuł głównego specjalisty ds. BHP? Czy konieczne jest posiadanie dodatkowego wykształcenia pedagogicznego?
Odpowiedzi na powyższe pytania można znaleźć w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Określono w nim sposób właściwej realizacji programów szkolenia okresowego. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że przepisy nie precyzują żadnych szczegółowych wymagań, które muszą spełnić osoby prowadzące.

 

ZOBACZ TAKŻE: SZKOLENIE BHP – co ile lat wykonywać?

 

Jakie warunki powinien spełnić  prowadzący szkolenia okresowego BHP?

 

Prowadzący szkolenie okresowe w zakresie BHP musi posiadać:
– odpowiedni zasób wiedzy,
– doświadczenie zawodowe,
– przygotowanie dydaktyczne, które pozwoli mu zrealizować we właściwy sposób program szkolenia okresowego.
W przepisach nie jest zaznaczone, co należy rozumieć jako odpowiedni zasób wiedzy oraz jakie konkretnie powinno być doświadczenie zawodowe, czy przygotowanie dydaktyczne. Nie ma też narzuconego obowiązku, by prowadzący posiadał konkretny dyplom potwierdzający zdobytą przez niego wiedzę.
Osoba prowadząca szkolenie okresowe powinna być przygotowana merytorycznie, dobrze znać omawiane przez siebie zagadnienia i posiadać umiejętności efektywnego przekazywania wiedzy. Ważne jest to, by dotrzeć do osób pracujących na różnych stanowiskach, zainteresować je omawianymi tematami oraz sprawić, żeby zrozumiały ideę przestrzegania przepisów BHP na terenie zakładu pracy i robiły to w sposób świadomy. Tylko wtedy cel szkolenia okresowego pracowników zostanie w pełni osiągnięty. Tak właśnie działa zespół BHP Małopolska – prowadzi szkolenia okresowe przekazując wiedzę w sposób profesjonalny, ciekawy i zrozumiały.

 

ZOBACZ TAKŻE: Szkolenie BHP przed zawarciem umowy

 

Komu zlecić przeprowadzenie szkolenia okresowego BHP?

 

Często praktykowanym i najprostszym rozwiązaniem dla pracodawcy jest zlecenie przeprowadzenia szkolenia okresowego firmom zewnętrznym specjalizującym się w tym zakresie – takim jak BHP Małopolska. Dzieje się tak, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenie szkolenia okresowego nie wchodzi w zakres obowiązków służby BHP zatrudnionej w danej firmie. Pełni ona jedynie funkcje doradcze i kontrolne. Zlecenie pracownikowi służby BHP zatrudnionemu w danej firmie (zarówno pracującemu na etat, jak i na część etatu) przeprowadzenia szkolenia okresowego jest niezgodne z prawem, ponieważ nie powinien on wykonywać innych zadań, niż te które określa rozporządzenie. Skutkiem tego może być nieuznanie ważności przeprowadzonego szkolenia okresowego przez Państwową Inspekcję Pracy.

 

 

 

 

Bądź na bieżąco i odwiedź naszego Facebooka – BHPMalopolska

Masz pytania lub chcesz wykonać bezpłatny audyt?

Specjalista BHP