Strefy zagrożenia wybuchem

Strefy zagrożenia wybuchem

Strefy zagrożenia wybuchem

27 września 2022 | Agnieszka Baran

Strefy zagrożenia wybuchem

 
Czy w warunkach atmosfery wybuchowej trzeba wydzielić strefy zagrożenia wybuchem? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej pracodawca ma obowiązek wydzielić strefy zagrożenia wybuchem. Ich zasięg wyznacza się w oparciu o normę PN-EN 600079-10-2 Atmosfery wybuchowe.
 
 

Atmosfera wybuchowa

 
Na początku warto zastanowić się, czym właściwie jest atmosfera wybuchowa. Musi ona pojawić się, aby na danym obszarze wystąpiło zagrożenie wybuchowe. Atmosfera wybuchowa to warunki gdzie stężenie łatwopalnego pyłu, który jest zawieszony w powietrzu, będzie mieścić się w zakresie dolnej i górnej granicy wybuchowości. Na określonych obszarach może występować różne stężenie pyłu, które będzie pojawiać się tam z różną częstotliwością. Biorąc to pod uwagę, wyznacza się strefy zagrożenia wybuchem.
 
 

ZOBACZ TAKŻE: Kto może zmieniać lampy i gniazdka w zakładzie pracy?
 
 

Strefy zagrożenia wybuchem – podział

 
Co ma na celu wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem? Czy są one potrzebne? Strefy zagrożenia wybuchem pozwalają doprecyzować poziom zagrożenia wybuchowego i dają możliwość podjęcia odpowiednich środków zapobiegawczych. W zależności od miejsca występowania dzieli się je na wewnętrzne strefy zagrożenia wybuchem, które znajdują się wewnątrz obudów urządzeń i instalacji oraz zewnętrzne strefy zagrożenia wybuchem zlokalizowanych na zewnątrz obudów urządzeń i instalacji.
 
 

Klasyfikacja

 
W środowisku, gdzie występują palne gazy i ciecze, wyróżniamy:

strefę 0, czyli przestrzeń, gdzie atmosfera wybuchowa występuje ciągle, często albo przez długi okres,

strefę 1, czyli przestrzeń, gdzie atmosfera wybuchowa występuje czasami,

strefę 2, czyli przestrzeń, gdzie atmosfera wybuchowa nie występuje w normalnych warunkach, a jeżeli wystąpi, będzie obecna jedynie przez krótki czas.
 
 

ZOBACZ TAKŻE: Czy inspektor pracy musi ujawniać swoją obecność podczas prowadzenia kontroli?
 
 

Natomiast w miejscach, gdzie znajdują się palne pyły, proszki i włókna wyróżniamy:

strefę 20, czyli przestrzeń, gdzie atmosfera wybuchowa występuje ciągle, często albo przez długi okres,

strefę 21, czyli przestrzeń, gdzie atmosfera wybuchowa występuje czasami,

strefę 22, czyli przestrzeń, gdzie atmosfera wybuchowa nie występuje w normalnych warunkach, a jeżeli wystąpi, będzie obecna jedynie przez krótki czas.
 
Ważne jest to, aby podczas wydzielania przestrzeni zagrożonych wybuchem, koniecznie uwzględnić warstwy, osady pyłu oraz nagromadzony pył zalegający na różnych urządzeniach, posadzkach, konstrukcjach wsporczych albo w kanałach i rurociągach. Może on potencjalnie stwarzać atmosferę wybuchową.
 
Zaciekawił Cię artykuł i chciałbyś dowiedzieć się więcej albo masz jakieś pytania? Zapraszamy do kontaktu z Zespołem BHP Małopolska.
 
 

Bądź na bieżąco i odwiedź naszego Facebooka – BHPMalopolska

Masz pytania lub chcesz wykonać bezpłatny audyt?

Specjalista BHP