Szkolenia BHP a umowa zlecenie. Jakie są zasady?

Szkolenia BHP a umowa zlecenie. Jakie są zasady?

Szkolenia BHP a umowa zlecenie. Jakie są zasady?

16 lutego 2022 | Tomasz Mastalski

Szkolenie BHP dla pracowników na umowę zlecenie

 

to częste wątpliwości, które pojawiają się podczas zatrudniania pracownika na tego typu warunkach. Co do zasady, pracownik nie może zostać zatrudniony, jeśli wcześniej nie odbył szkolenia. Kiedy szkolenie BHP osoby zatrudnionej na umowę zlecenie jest obowiązkowe?

 

Szkolenie osoby zatrudnionej na umowę zlecenie.

 

Szkolenie BHP osoby zatrudnionej na umowę zlecenie zależy od warunków na konkretnym stanowisku pracy. Umowa cywilnoprawna daje znacznie większą swobodę, niż w przypadku umowy o pracę. Co więcej, umowa zlecenie została szczegółowo opisana nie w Kodeksie Pracy, a w Kodeksie Cywilnym. Ostatecznie ma to też wpływ na szkolenie BHP osób na umowę zlecenie.

 

Czy umowa zlecenie wymaga szkolenia BHP?

 

Informacje na ten temat znajdziemy w orzeczeniu Departamentu Głównego Inspektora Pracy. Obowiązek szkolenia osoby na umowie zlecenie zależy od warunków i rodzaju wykonywanej pracy. Jeżeli jej stopień zagrożenia jest znaczny wskazane jest, aby były dopuszczane do niej wyłącznie osoby fizyczne mające odpowiedni stan zdrowia i przeszkolone w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z art. 211 Kodeksu Pracy w takim przypadku nawet od osób na umowie cywilnoprawnej pracodawca ma prawo wymagać od pracownika, aby ten poddał się badaniu lekarskiemu oraz szkoleniu w zakresie BHP.

 

ZOBACZ TAKŻE: SZKOLENIE BHP – co ile lat wykonywać?

 

Umowa zlecenie – kto ponosi koszty szkolenia BHP?

 

Szkolenie BHP na umowie zlecenie daje dość dużą swobodę, dlatego wszelkie zapisy dotyczące szkoleń czy badań mogą zostać zawarte w samej umowie. O czym warto tutaj pamiętać? Podczas zawierania umowy zlecenia z pracownikiem pracodawca może skierować go na szkolenia i badania. O szkoleniu BHP na umowie zlecenie decyduje pracodawca. Zgodnie z Kodeksem Pracy osoby zatrudnione na umowę zlecenie muszą mieć zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Trzeba jednak zaznaczyć, że przepisy nie nakładają na zlecającego obowiązku ponoszenia kosztów badań profilaktycznych, jak i szkolenia.

 

Kto ponosi koszty szkolenia BHP?

 

To zależy od treści zawartej umowy pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Ta powinna określać, kto będzie ponosił koszty przeprowadzonych badań oraz szkolenia BHP. W umowie można również zamieścić zapis, że szkolenie BHP osoby na umowie zlecenie i koszty z tym związane będą znajdować się zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie.  Pracodawca ustawowo ponosi ich całkowity koszty tylko w przypadku umowy o pracę.

 
ZOBACZ TAKŻE:  Kto może prowadzić szkolenie okresowe w zakresie BHP?

 

Szkolenie a umowa cywilnoprawna w praktyce

Przepisy nie nakładają w jasny sposób wymogu przeprowadzania badań oraz szkoleń BHP dla osób na umowę zlecenie. Najważniejszym i decydującym czynnikiem jest charakter wykonywanej pracy. Jeżeli czynności, które wykonuje pracownik w jakikolwiek sposób narażają jego zdrowie, warto takie szkolenie BHP wykonać. Problemy bowiem mogą zacząć się, gdy dojdzie już do jakiegoś wypadku i sam fakt uzyskania odszkodowania może być nie lada wyzwaniem.

 

Bądź na bieżąco i odwiedź naszego Facebooka – BHPMalopolska

Masz pytania lub chcesz wykonać bezpłatny audyt?

Specjalista BHP